• Home01.png
 • Home02.png
 • Home03.png

Formulieren

Wat te doen bij een sportongeval?

Algemeen principe

Spelers en aangesloten vrijwilligers zijn via de KBVB verzekerd voor lichamelijke letsels en schade veroorzaakt aan derden.

De premie hiervoor is inbegrepen in het lidgeld.

De verzekering geldt enkel voor kwetsuren die normaal uit voetbalactiviteiten voortkomen en zal volgens de modaliteiten voorzien in het reglement tegemoetkomen in het verschil tussen het officiële barema van de honoraria en verpleegkosten enerzijds, en de tussenkomst van het ziekenfonds anderzijds, met aftrek van € 10,70 (seizoen 2017-2018, jaarlijks geïndexeerd) voor administratiekosten. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor de hospitalisatiekosten de opleg voor een eenpersoonskamer en de eventuele meerprijs die artsen voor hun prestaties vragen niet worden terugbetaald.

Belangrijk om weten is dat de verzekering tussenkomt in kosten voor kine- en fysiotherapie indien de behandelende geneesheer dit voorschrijft en FSF hiervoor zijn toestemming geeft. De gekwetste speler moet bovendien minsten 15 dagen voetbalonbekwaam zijn.

Informeer goed of een aangifte bij de verzekeraar nodig is, want een aangifte heeft tot gevolg dat je niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld.

Procedure

 1. Aangifte van het ongeval: vraag aan je ploegafgevaardigde of iemand van het bestuur het aangifteformulier 'Aangifte van ongeval'. Je kan het eventueel ook hier downloaden.
 2. Laat het formulier bij het eerste doktersbezoek aan 1 zijde voor de behandelende arts invullen. Gelieve de arts te wijzen op het belang van punt 4 in verband met speciale zorgen zoals kiné.
 3. Geef dit formulier samen met een kleefbriefje van uw ziekenfonds en volgende extra gegevens op een apart briefje, binnen de 10 dagen af aan Ronny Peeters (zie 'Contact' hieronder). Hij zal de andere zijde van het formulier invullen en het daarna opsturen naar de KBVB:
  • je geboortedatum
  • je adres
  • je beroep
  • de naam en adres van je werkgever
  • een kleefbriefje van je ziekenfonds
  • je bankrekeningnummer waarop de eventueel verschuldigde tegemoetkoming kan gestort worden
  • een duidelijke omschrijving van de omstandigheden van het ongeval (datum, uur, plaats, welke wedstrijd/training en hoe het is gebeurd)
  • een omschrijving van de opgelopen kwetsuur.
 4. De KBVB zal daarna het 'Getuigschrift van herstel' aan Ronny Peeters bezorgen, die dit overhandigt aan de speler.
 5. Na herstel dient dit door de dokter te worden ingevuld.
 6. De speler moet, vanaf het moment van het voetbalongeval, alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval verzamelen. Vraag bij uw apotheker ook een duidelijk factuur, vertel hem dat het om een (sport)ongeval gaat. Ga met de rekeningen naar uw ziekenfonds en laat daar een volledig detail van tegemoetkoming opmaken.
 7. Bezorg deze gegevens, samen met het door de arts ingevulde 'Getuigschrift van herstel' aan Ronny Peeters, die het volledige document daarna zal opsturen naar de KBVB.
  Zolang dit attest niet is ingediend mat het voetballen niet hernomen worden. Indien er zich een nieuw letsel voordoet zonder dat je dit attest hebt laten invullen, kan je voor dit nieuwe letsel nooit verzekerd zijn.
  Alle tussenkomsten door de verzekeraar worden gestopt vanaf de datum van genezing die de geneesheer heeft ingevuld.
 8. De terugbetaling: na het indienen van het dossier ontvangt de gerechtigde correspondent het formulier "detail van tegemoetkoming van de verzekeraar". Dit omvat een overzicht van de terugbetaling door de KBVB. De gerechtigde correspondent bezorgt een kopie aan de speler en aan de penningmeester. De penningmeester zal daarna, van zodra de KBVB dit bedrag heeft overgemaakt aan de club, dit bedrag doorstorten op de opgegeven bankrekening van de speler. Hou er rekening mee dat dit 1 tot 2 maanden kan duren.

Contact

Ronny Peeters
kinesist

 • Adres: Buizerstraat 12, 2470 Retie
 • GSM: 0474 84 26 25
 • Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Belangrijke opmerking in verband met kinesitherapie-behandelingen:

 • voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (supplementen voor een eenpersoonskamer of speciaal gips e.d. zijn bijvoorbeeld ten laste van de speler).
 • voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (tape, huur krukken,...) is er eveneens geen tegemoetkoming.
 • de KBVB houdt voor elk dossier € 10,70 (seizoen 2017-2018, jaarlijks geïndexeerd) af voor administratiekosten. Indien u verwacht dat de uitgaven lager zullen zijn, heeft het geen zin om de procedure op te starten.
 • de verjaring van een ongeval treedt in 2 jaar na ontvangst van de ongevalverklaring of van het laatste document in het dossier. Bij een langdurige kwetsuur kan een 'tussentijdse staat van onkosten', opgemaakt door je ziekenfonds, opgestuurd worden naar de KBVB. Wanneer de verzekeraar een voetbalongeval heeft geregistreerd en je brengt gedurende 2 jaar geen enkel dossierstuk in, vervalt je aanvraag en wordt geen tussenkomst voorzien.
 • de verplaatsingskosten wanneer het vervoer per ziekenwagen vereist is, worden vergoed voor 50% van het bedrag van de factuur van de ziekenwagen, met een maximum van € 125,00 en na aftrek van de tegemoetkoming voor het ziekenfonds. Een medisch attest is vereist.
 • nog even dit: de bedragen die de Voetbalbond uitbetaalt dekken niet altijd de totaal gemaakte onkosten.
  Daarom raden we iedereen aan die over een hospitalisatieverzekering beschikt aan om bij een vrij ernstig voetbalongeval ook meteen hiervan aangifte te doen bij de maatschappij van uw hospitalisatieverzekering.
 • de verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie of Rijkswacht (bijvoorbeeld bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).